Iva Boroša Blat

BIVART j.d.o.o.

Address: Palmotićeva 25, 10000 Zagreb, Croatia

Phone/fax: +385 1 4816 894

e-mail: info@bivart.com

Raiffeisenbank Austria d.d, Jurišićeva 9, Zagreb

IBAN: HR6324840081106326410


##formID0d3a602a17d1e9846da61fbcea27c6cdend##
 
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-12/17627-6, MBS: 080821426
Temeljni kapital društva iznosi 10,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Iva Boroša Blat